Startpagina

Bijleveldlaan 5
2361 VA Warmond
T 06-55338471
F 084-7366582
info@brendafilippo.nl
K.v.k: 28117962

Communicatie & Coaching

Coaching

Brenda Filippo

Communicatie

Aanpak en tarieven coachingstrajecten

Aan elk coachingstraject gaat een kennismakingsgesprek vooraf. Deze ontmoeting is gratis en duurt 1 uur. In dit gesprek bespreken we het vraagstuk en de doelstelling van het coachingstraject.

Particulieren
Een coachingstraject voor particulieren omvat 5 tot 8 sessies van circa 1,5 uur. Het tarief is € 65 per uur, exclusief BTW.
Afhankelijk van de vraag en het doel kan het aantal sessies variëren. Indien nodig kunnen er ook kortere of langere trajecten worden afgesproken.
Na afloop volgt een evaluatiegesprek. Hierin bespreken we wat er is veranderd en kijken we of het gewenste resultaat is bereikt. Als blijkt dat een vervolgtraject gewenst is, bepalen we opnieuw een doel.

Organisaties
Een coachingstraject binnen een organisatie kan verschillende vormen aannemen.
- De begeleiding van één persoon
- De begeleiding van een team of afdeling. Hierbij vinden zowel één-op-ééngesprekken plaats met de individuele teamleden als gezamenlijke sessies.
Zo’n coachingstraject is maatwerk, zowel in aanpak als uitvoering, waarbij bijvoorbeeld in dagdelen kan worden gewerkt. De tarieven zijn op aanvraag beschikbaar.
De gesprekken kunnen plaatsvinden op de werkplek, bij
Brenda Filippo Communicatie & Coaching in Warmond, of op een andere plek buiten de organisatie.


Vertrouwelijkheid
Brenda Filippo Communicatie & Coaching geeft over de coachingscliënt geen informatie aan derden, en wint geen informatie in bij derden, tenzij de cliënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Ook na beëindiging van het coachingstraject blijft de overeengekomen vertrouwelijkheid bestaan.